Välkommen!

Du verkar vara ny här? Om du vill vara med, klicka på en av följande knappar:

marthaochanders

Om

Användarnamn
marthaochanders
Registrerade sig
Antal besök
36
Senast aktiv
Roller
Member, Moderator

Aktivitet

 • **Protokoll Arbetsgruppsmöte Vi som brinner för Unden **

  Tid: 15/1 2018 kl 18.30-21
  Plats: Häggeboda
  **Närvarande: **Stella, Marlies, Margareta H, Jeanette, Margareta A, Fredrik, Anders, Per-Olof, Anna, Lovisa, Hannes, Martha
  (Förkortning AP i protokollet betyder Action Point och att ngn har fått en uppgift att göra och rapportera tillbaka)
  Nästa möte: 26/2 18.30 i Havsmon hos Margareta och Morgan.

  Dagordning:
  1) Val av ordförande och sekreterare för dagens möte
  2) Vad har hänt sen sist ?
  3) Hur går vi vidare med Namnlistorna ?
  4) Hemsidan , hur använder vi den ?
  5) Ny samlande aktivitet ? Till våren eller sommaren ?
  6) Övriga frågor:
  a. Brev till European Cobalt
  b. Samarbete och möte med Urbergsgruppen Grenna
  c. Hur arbetar vi vidare med media
  d. Olika skäl att engagera oss i Vi som brinner för Unden
  e. Ytterligare idéer

  1) Val av ordförande och sekreterare för dagens möte
  Stella vald

  januari 2018
 • Array gick med
  Välkommen ombord!
  november 2017