Välkommen!

Du verkar vara ny här? Om du vill vara med, klicka på en av följande knappar:

Gruvvandring i Havsmon 20 maj 2018

Som ett inslag i Sköna Majveckan anordnades en information om hur det inmutade området Havsmon 1 på 868 ha ser ut i verkligheten och inte bara på kartan. Intresset för detta var överraskande stort och närmare 70 personer deltog i olika omfattning beroende på ålder och fysisk förmåga.
Vi inledde med att samåka i bil runt området för de som inte tidigare var bekanta med trakten och för att få en uppfattning om hur stort det är i verkligheten.
Därefter vandrade vi runt det som kallas "Gruvberget" och som varit av intresse under olika epoker i historien när det gäller diverse mineral. Järnmalm på 1500-talet, mangan på 1800-talet, guld på 1980-talet och nu kobolt bl.a. De spänstigaste klättrade upp för att bese tre av sju gamla gruvhål och sedan gjorde vi stopp där det fanns något att berätta om ämnet eller bygdekultur.
Vid Masungnsbron på bergets västra sida ser man hur sjön Björklångens vatten rinner utmed bergssidan och fortsätter sitt flöde via Masån till sjön Viken nere vid Näs. På bergets östra sida är avrinningen mot Unden.
Det finns dokumenterat att Gustav Vasa uppmanade sin fogde att söka efter järnmalm och att från Sten Stures jordeböcker framgår att han ägde Fräckestad i Undenäs och att på gården "ligger även en masugn". På äldre kartor finns också markerat en masugn just här även om man inte riktigt exakt kunnat lokalisera den. Alla namn som Stora och Lilla Gruvberget tillsammans med att namnen på ån lever kvar och är i sig ett bevis nog.
Janne Rickard filmade en del som vi kanske får se framöver.

Efter avslutad vandring samlades vi i Ernsta Loge för fika, information om byn Havsmon av Margareta och aktuellt i arbetet av Anders Tivell och tillfälle till frågor om hur vi på alla tänkbara olika sätt fortsätter att jobba för att för framtiden bevara vår fantastiska sjö Undens vatten! /Margareta Hildingsdotter

Logga in eller registrera för att kommentera.