Välkommen!

Du verkar vara ny här? Om du vill vara med, klicka på en av följande knappar:

Koboltgruva - Unden och Centerpartiet

redigerade mars 2018 i Offentlig Diskussion

Margareta Hildingsdotter har bett mig att lägga upp detta mejl. Det har skickats till de som närvarade vid mötet samt Kjell Sjölund och Vi som brinner för Undens arbetsgrupp.

Utländska företags vinstintressen går före landsbygdsintressen här hemma så länge gruvföretagen håller sig inom minerallagen och miljölagarna. Det är budskapet vi fick i ett möte med representant från Centerpartiets nationella partistyrelse.

Vem är egentligen Centerpartiets uppdragsgivare? Är det vi som går till valurnorna i september eller ett gruvföretag i Australien? För vem finns Centerpartiet?

Margareta Hildingsdotter och Anders Tivell från "Vi som brinner för Unden" fick med mycket kort varsel inbjudan att träffa representanter för centerpartiet för att prata om prospekteringen i Havsmon för att etablera en koboltgruva. Tid 5 mars i kommunhuset Karlsborg.

Deltagare; Linda Vainio, jurist som arbetat på Bergsstaten och som nu sitter i Centerns styrelse, Kent Folkesson som är distriktsordförande för centern i Skaraborgs län och som står föreslagen till riksdagslistan, Mikael Antonson som också sitter i distriktsstyrelsen samt Anita som sitter i Karlsborgs fullmäktige.

Vi presenterade vad som hänt efter att vi som bor runt Unden hört om European Cobalts ansökan om att prospektera i Havsmon och det enorma motstånd detta väckt både från lokalbefolkningen och också alla fem kommuner runt Unden. Vi tycker att det är märkligt att riksdagspolitiker är så i otakt med oss väjare. Otakten består i att vi vill ha landsbygdsutveckling medan riksdagspolitiker vill öppna upp för en gruva. Vi ser detta som en prioritering där man inte kan få både och, utan man tvingas till ett val.

En gruva i Havsmon kommer att förstöra mycket av de satsningar som gjorts för att utveckla den lokala turistnäringen i Tiveden, t ex har Naturvårdsverket investerat 19 miljoner i Tivedens nationalpark förutom årliga bidrag för verksamheten och Laxå kommun har erhållit totalt närmare 7 miljoner för utveckling av naturturismen i området. Vid sidan om detta har lokala aktörer troligen satsat lika mycket. Och detta är bara Laxå kommun. Till detta kommer investeringar från myndigheter och lokala aktörer i Karlsborg, Töreboda, Mariestad och Gullspångs kommuner.

En gruva i Havsmon skulle förstöra mycket av detta.

Svaret blev mycket tydligt och utan förskönanden att vi lever i en rättsstat och att vi har en minerallag och miljölag som kommer att lösa dessa frågor. Om hoten mot Unden och annan miljö bedöms så som vi säger så kommer existerande lagar att göra att det inte blir en gruva, samt att ytterst få undersökningar leder till gruvbrytning.

Vi framförde att, visst så ser juridiken ut, men var står centern i denna fråga ur ett politiskt perspektiv? Vi vill veta vad vi ska rapportera till övriga i "Vi som brinner gör Unden" och speciellt i dessa valtider. Samma svar upprepades att vi har lagar som sörjer för att det blir rätt i slutändan.

Vi frågade vad centerns alla ord och idéer om landsbygdsutveckling betyder i praktiken, men det gavs inget annat svar än att Folkeson tyckte det är svårt att balansera dessa olika intressen.

Logga in eller registrera för att kommentera.